Spektrum slavnostně otevřelo nové prostory

spektrumVe čtvrtek 22. ledna byla na Žižkově ulici ve Žďáře nad Sázavou slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova Spektra. V této budově sídlí tři služby, které svojí činností pokrývají téměř celou oblast problematiky drog a závislostí.

Pod jednou střechou tu nově funguje pracoviště Centra primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, Kontaktní a poradenské centrum pro uživatele drog a také Adiktologická ambulance. Ta se zabývá ambulantní léčbou různých forem závislostí a pomáhá i blízkým osobám závislých.

Slavnostního otevření se zúčastnili významní hosté a odborníci, včetně předsedy České asociace adiktologů Bc. Ondřeje Sklenáře, zástupců Kraje Vysočina, města Žďár nad Sázavou a řady dalších institucí. Vedoucí pracovníci Spektra hostům představili svoji činnost i výhody nových prostor. „Programy primární prevence nyní můžeme poskytovat nejen ve školách, ale i v naší přednáškové místnosti,“ uvádí Petra Nováčková, vedoucí centra primární prevence, které ročně osloví pomocí svých programů více než dva tisíce dětí na Žďársku a Havlíčkobrodsku.

P1380203Budovu Spektra získalo Kolpingovo dílo ČR z.s. do pronájmu od města Žďár nad Sázavou v roce 2011. Objekt byl po léta neudržovaný a byl ve velmi špatném stavu. Proto pracovníci Kolpingova díla ČR z.s. nechali vypracovat projekt rekonstrukce a následně se podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu Jihovýchod. Za následného přispění města Žďár nad Sázavou, i díky vlastním zdrojům se podařilo od srpna 2013 do konce roku 2014 celý objekt i okolí zcela proměnit a přispět tak malým dílem k obnově veřejného majetku.

Nové Spektrum si přišla prohlédnout více než stovka návštěvníků z řad široké veřejnosti. Ty zaujala mimo jiné i nově zřízená Adiktologická ambulance, ve které se mohou zájemci poradit s odborníkem o nejrůznějších druzích závislosti, například na alkoholu, lécích, hracích automatech nebo internetu. Tato služba je pro všechny občany poskytovaná bezplatně a bez jakéhokoli doporučení.

Program slavnostního otevření ukončilo promítání filmu Jít či nejít, jehož děj mohli přítomní sami ovlivnit. Příběh dospívající dívky, která prožívá velkou „virtuální“ lásku, upozorňuje na dnes velmi aktuální problematiku nástrah světa na internetu.

P1380328Všechny služby, které v rámci centra Spektrum působí na Žižkově ulici ve Žďáře nad Sázavou, provozuje Kolpingovo dílo České republiky z.s. To jako jediný poskytovatel v kraji Vysočina nabízí komplexní služby v oblasti drogové problematiky. V okrese Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod jsou poskytovány programy primární prevence, kontaktní a terénní služby pro uživatele drog. Ze stejné oblasti mohou občané využívat služeb adiktologické ambulance. Posledním článkem služeb je Terapeutická komunita Sejřek u Nedvědice, která slouží pro dlouhodobou léčbu závislých.

 

Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Spektra - Centra primární prevence
774 419 047
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

IMG 0767

Průběh rekonstrukce budovy na Žižkově ulici č. 16
Rekonstrukce budovy probíhala od srpna 2013 do konce roku 2014. Rekonstrukcí prošlo doslova vše, kromě obvodových zdí a vnitřních příček. Byly tak vyřešeny hlavní neduhy desítky let neudržované budovy. Do budovy tak při vydatných deštích již nezatéká, náklady na vytápění díky tepelnému čerpadlu a zateplení výrazně poklesly a podařilo se do velké míry snížit i vlhkost prostor. V budově je nový nábytek, podlahové topení, strukturované datové sítě a elektronické zabezpečení. Bylo také revitalizováno okolí budovy, kde vznikl altán a nové parkoviště.
Objekt je přístupný dvěma vchody. Spodní vchod z parkoviště slouží pro 2. patro, ve kterém sídlí centrum primární prevence a adiktologická ambulance a horní vchod od trafostanice slouží pro 1. patro, ve kterém pracuje kontaktní a poradenské centrum.

P1380231Celková cena rekonstrukce včetně vybavení je 14 250 000 Kč.

Rekonstrukce byla z velké části financována z Regionálního operačního programu Jihovýchod, který přispěl 11 550 000 Kč. Spolufinancování bylo zajištěno městem Žďár nad Sázavou, které poskytlo 1 600 000 Kč a vlastními zdroji organizace ve výši 1 100 000 Kč.

 

 

služby spektra

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

Služby pro uživatele nelegálních drog v kontaktním centru - výměnný program a distribuce zdravotnického materiálu, testování na HIV a hepatitidu C, předávání informací, poradenství lidem, kteří sami drogy užívají nebo jsou v kontaktu s někým, kdo tento problém řeší.
Služby pro uživatele nelegálních drog poskytované Terénním programem – poskytování stejných služeb jako v kontaktním centru, avšak v přirozeném prostředí klientů (v bytech, na ulici, v parku) v okrese Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
Služby pro rodiče a blízké - poradenství týkající se konkrétních situací (dítě experimentuje s návykovými látkami, partner užívá drogy, poskytování odborných informací, odkazování na další instituce).
Pracovníci Kontaktního a poradenského centra jsou každý rok v kontaktu s více než 200 osobami, kterým se nějakým způsobem dostaly drogy do života. Centrem práce je právě otevíraná budova Spektra, terénním programem je však pokrýván celý okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod

Vedoucí KPC Spektrum
Mgr. Josef Soukal
608 816 721
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.spektrum.kolping.cz

 

Centrum primární prevence Spektrum

Realizuje komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Cílem těchto programů pro děti a mladé lidi je předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Prostředkem k oddálení je podpora zdravého životního stylu, rozvoj sociálních dovedností a posilování pozitivních mezilidských vztahů. Spektrum je držitelem Certifikátu Výboru pro udělování certifikací při MŠMT číslo 10/14/1/CE, který je dokladem kvality poskytovaných služeb v oblasti školské všeobecné primární prevence rizikového chování. Vzniklo v roce 2008, provozuje jej Kolpingovo dílo ČR z.s.

Vedoucí Spektra - Centra primární prevence
Mgr. Petra Nováčková
774 419 047
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.spektrum.kolping.cz

 

Adiktologická ambulance Spektrum

 Adiktologická ambulance je nestátní zdravotnické zařízení vzniklé v roce 2014. Odborník – adiktolog pracuje ambulantní formou s uživateli drog, lidmi závislými na automatech, tabáku, alkoholu, lécích, jídle, s workholismem a dalšími méně častými druhý závislostí. Nabízí konzultace i rodinným příslušníkům a blízkým těch, kdo se s nějakou závislostí potýkají. Na konzultaci je nutné se objednat na uvedeném tel. čísle.

Adiktoložka
Mgr. Bc. Veronika Svobodová
731 653 585
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.spektrum.kolping.cz

 

 IMG 0759