Slavnostní otevření budovy Spektra

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPEKTRARekonstrukce budovy Spektra na Žižkově ulici ve Žďáře nad Sázavou je u konce. Slavnostní otevření budovy proběhne ve čtvrtek 22. ledna 2015. Akce je součástí oslav 20 let Spektra.

   V přízemí nových moderních prostor tak již může bez stavebního ruchu působit Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky, které dřív sídlilo v dnes již neexistujícím domku na adrese Žižkova 8. Nově se do budovy nastěhovalo Centrum primární prevence, které dosud sídlilo na náměstí v budově Kolpingova díla ČR z.s. A do třetice nové prostory umožnili vznik zcela nové služby, kterou je Adiktologická ambulance.

Průběh slavnostního otevření:

  Slavnostní otevření začíná pro pozvané hosty a novináře již v 10:00 slavnostním přivítáním hostů a přestřižením pásky. Po prohlídce celé budovy bude v 10:45 následovat představení činnosti Spektra a diskuze s pozvanými hosty. Za oblast závislostí je pozván předseda České asociace adiktologů Bc. Ondřej Sklenář.

   Od 13 hodin budou prostory otevřeny pro širokou veřejnost. 

   Od 17:00 do 18:00 se v sále bude promítat krátký film Jít či nejít zaznamenávající příběh dospívající dívky, která prožívá velkou lásku. Zatím však jen virtuálně, která oproti klasické vypadá docela jinak. Zajímavostí promítání bude, že diváci budou moci ovlivňovat předkládaný příběh. Prostřednictvím tohoto filmu, který budeme prezentovat, lze diskutovat s dětmi i dospělými o nástrahách a problémech virtuálního světa. 

Rekonstrukce budovy:

Rekonstrukce budovy probíhala od roku srpna 2013 a trvala až do konce roku 2014. Rekonstrukcí prošlo doslova vše, snad kromě obvodových zdí a vnitřních příček. Byly tak vyřešeny hlavní neduhy desítky let neudržované budovy. Do budovy tak při vydatných deštích již nezatéká, náklady na vytápění díky tepelnému čerpadlu a zateplení výrazně poklesly a podařilo se do velké míry snížit vlhkost prostor. V budově je podlahové topení, strukturované datové sítě, elektronické zabezpečení. Bylo také revitalizováno okolí budovy, kde na provedených podzemních vrtech vznikl altán a nové parkoviště. Prostory byly vybaveny novým nábytkem. Celková cena rekonstrukce včetně vybavení je 14 250 000 Kč.

   Rekonstrukce byla financována největším dílem z Regionální operačního programu Jihovýchod, který přispěl 11 550 000 Kč. Spolufinancování bylo zajištěno městem Žďár nad Sázavou, které poskytlo 1 600 000 Kč s vlastními zdroji organizace ve výši 1 100 000 Kč.

Služby Spektra

     Pracovníci Kontaktního a poradenského centra jsou každý rok v kontaktu s více než 200 osobami, kterým se nějakým způsobem dostali drogy do života. Centrem práce je právě otevíraná budova Spektra, Terénním programem je však pokrývána okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

   Centrum primární prevence v roce 2014 realizovalo přes 200 tříhodinových programů primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v regionech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol ve věku od 6 – 18 let. V roce 2014 byly lektorky v kontaktu s více než dvoutisícovkou dětí. 

    Adiktologická ambulance je od roku 2014 nově vzniklým nestátním zdravotnickým zařízením. Adiktoložka pracuje ambulantní formou s uživateli drog, lidmi závislými na automatech, tabáku, alkoholu. Také se na adiktoložku mohou obrátit rodinní příslušníci či blízcí těch, kdo se s nějakou závislostí potýkají. 

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum

  • Služby pro uživatele nelegálních drog v kontaktním centru - výměnný program a distribuce zdravotnického materiálu, testování na HIV a hepatitidu C, předávání informací, poradenství lidem, kterým nějakým způsobem do života zasáhly drogy. A to buď že sami drogy užívají, nebo jsou v kontaktu s někým, kdo řeší problém s drogami.
  • Služby pro uživatele nelegálních drog poskytované Terénním programem – Poskytují se stejné služby jako v kontaktním centru, jsou však poskytovány v přirozeném prostředí klientů, tedy v bytech, na ulici, v parku. A to v okrese Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
  • Služby pro rodiče a blízké - poradenství týkající se konkrétních situací (dítě experimentuje s návykovými látkami, partner užívá drogy, potřeba se s někým poradit…), poskytování odborných informací, odkazování

Mgr. Josef Soukal, vedoucí

608816721

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.spektrum.kolping.cz

Centrum primární prevence Spektrum

Spektrum – Centrum primární prevence vzniklo v roce 2008, provozuje je Kolpingovo dílo ČR, z.s.

Realizuje komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Cílem těchto programů pro děti a mladé lidi je předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Prostředkem k oddálení je podpora zdravého životního stylu, rozvoj sociálních dovedností a posilování pozitivních mezilidských vztahů. Spektrum je držitelem Certifikátu Výboru pro udělování certifikací při MŠMT číslo 10/14/1/CE, který je dokladem kvality poskytovaných služeb v oblasti školské všeobecné primární prevence rizikového chování.

Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Spektra, centra primární prevence

M: 774 419 047

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.spektrum.kolping.cz

 

Adiktologická ambulance Spektrum

    Adiktologická ambulance je od roku 2014 nově vzniklým nestátním zdravotnickým zařízením. Adiktoložka pracuje ambulantní formou s uživateli drog, lidmi závislými na automatech, tabáku, alkoholu. Také se na adiktoložku mohou obrátit rodinní příslušníci či blízcí těch, kdo se s nějakou závislostí potýkají.

Mgr. Bc. Veronika Svobodová

731 653 585

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.spektrum.kolping.cz

 spektr p